Obrażenia ciała

Roszczenia z tytułu obrażeń ciała są powszechne w przypadku wypadków drogowych, zarówno samochodowych, jak i rowerowych, motocyklowych czy pieszych. Niezależnie od rodzaju zdarzenia, jeżeli druga osoba jest winna powstałym obrażeniom, można podjąć działania mające na celu uzyskanie stosownego odszkodowania. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe często próbują zbagatelizować sprawę i minimalizować wysokość należnego odszkodowania, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego profesjonalisty, w dziedzinie dochodzenia odszkodowań, aby zapewnić sobie sprawiedliwe zadośćuczynienie za poniesione szkody.

Ochrona przed obrażeniami ciała

Jeżeli jesteś uprawniony do otrzymania odszkodowania, postaram się uzyskać świadczenie rekompensujące utratę zdrowia. Jest to niezwykle istotne, ponieważ z tego tytułu generowane są koszty w postaci:

  • rachunków za usługi medyczne związane z zabiegami, rehabilitacją, leczeniem farmaceutycznym, zakupem sprzętu medycznego czy fizjoterapią,
  • utraconych zarobków przez okres unieruchomienia,
  • utraconych korzyści np. urlop oraz związane z tym wydatki,
  • wydatków na opiekę domową, spowodowanymi niepełnosprawnością stałą lub czasową,
  • wszelkich innych kosztów ponoszonych w procesie leczenia,

Jeżeli widzisz, że zostałeś poszkodowany z tytułu obrażeń ciała, zachęcam do nawiązania kontaktu.

Lekarz opatrujący chłopcu nogę