Świadczenia pielęgnacyjne

Każda osoba, która opiekuje się osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jeżeli spełnia kryteria i warunki prawem przewidziane, ma prawo do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowanej opieki nad taką osobą. Niestety Ośrodki Pomocy Społecznej uprawnione wypłacania tych świadczeń nagminnie odmawiają przyznania takiego świadczenia powołując się na wadliwe zapisy ustawy, sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego profesjonalisty w tej dziedzinie, aby zapewnić sobie sprawiedliwe i rzetelne procedowanie w tej kwestii.

Mężczyzna rozmawiający z kobietą