Wypadek w rolnictwie

Praca w gospodarstwie rolnym jest zagrożona wieloma niebezpieczeństwami, dlatego o wypadek w rolnictwie nietrudno. Wiąże się to z poważnymi konsekwencjami dla osoby poszkodowanej. Każde gospodarstwo rolne, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, powinno posiadać polisę OC, która swoim zakresem obejmuje wypadki przy pracy. Poszkodowany ma prawo do roszczenia odszkodowawczego.

 

Zakres odszkodowania

Odszkodowanie przysługuje jeżeli miało miejsce na terenie gospodarstwa i było w związku z pracą na gospodarstwie. Mogą to być obrażenia ciała a nawet wypadek śmiertelny.

  • zadośćuczynienie mające na celu odszkodowanie za straty moralne i fizyczne,
  • pokrycie kosztów leczenia, lekarstw oraz rehabilitacji,
  • zwrot kosztów związanych z utratą lub zmniejszeniem wynagrodzenia,
  • pokrycie kosztów związanych ze zmianą zawodu, z powodu utraty zdrowia,
  • renta – długotrwałe wyrównanie strat związane z niemożliwością powrotu do pracy.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie obejmuje:

  • wypadek śmiertelny,
  • utratę zdrowia,
  • uszkodzenie mienia.

Płonące plony na wsi