Renta po wypadku

Wiele zdarzeń niesie za sobą bardzo duże obrażenia i potrzebę ustalenia renty powypadkowej dla osoby poszkodowanej. Związane jest to z utratą zdrowia, niepełnosprawnością czy niemożnością podjęcia pracy zarobkowej. W przypadku kiedy obrażenia uniemożliwiają czasowo lub na stałe wykonywanie zawodu lub powodują inwalidztwo, konieczność trwałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, poszkodowany ma prawo zwrócić się o ustalenie renty z OC sprawcy.

 

W jakich przypadkach poszkodowanemu przysługuje renta po wypadku?

Nie każdy poszkodowany może starać się o rentę po wypadku. Przepisy jasno wskazują, że dotyczy to określonych sytuacji, kiedy:

  • osoba pokrzywdzona ponosi zwiększone wydatki, ze względu na powstałe inwalidztwo, koszty leczenia, ceny lekarstw, zabiegów rehabilitacyjnych, sprzętu medycznego, opieki a także dojazd do placówek medycznych,
  • poszkodowany nie może podjąć pracy zarobkowej całkowicie lub częściowo, renta powinna rekompensować wynagrodzenie otrzymywane przed wypadkiem,
  • kariera zawodowa została zahamowana ze względu na wypadek, nie może podjąć zarobkowania w zawodzie, do którego przygotowywała się przed wypadkiem.

Przepisy umożliwiają kapitalizację każdej z rent, czyli zamianę otrzymywanej comiesięcznie renty w jednorazową wypłatę świadczenia.

Może to mieć miejsce gdy poszkodowany np:

  • jest inwalidą, a wypłacone świadczenie pozwoli mu się przekwalifikować zawodowo,
  • zakupi mieszkanie, którego wynajem zapewni mu dochód,
  • planuje rozpocząć działalność gospodarczą, na otworzenie której potrzebuje wsparcia.

Pieniądze w portfelu