Potknięcie, poślizgnięcie się, wypadek w pracy i inne

Potknięcie, poślizgnięcie się czy inny wypadek w pracy powinien być bardzo dokładnie udokumentowany. Tego typu sytuacja może zdarzyć się nieoczekiwanie i nie zawsze z winy osoby będące właścicielem terenu lub obiektu. Konsekwencje wypadku mogą myć przykre i długotrwałe. Jeżeli doszło do obrażeń ciała, warto dokładnie przyjrzeć się nawierzchni, czy nie ona była tego przyczyną. Jednak w tego typu sytuacjach należy bardzo precyzyjnie i szczegółowo zadbać o dokumentację fotograficzną oraz skorzystać, jeżeli to możliwe, z instytucji świadka.

Konieczne potwierdzenie zaistniałej okoliczności

W przypadku poślizgnięcia się lub potknięcia konieczne jest:

  • udokumentowanie zdarzenia, najlepiej fotografie uszkodzonego podłoża,
  • zgłoszenie zaistniałej sytuacji właścicielowi lub zarządcy obiektu, w przypadku braku wiedzy na ten temat zalecany jest kontakt ze strażą miejską lub policją,
  • zebranie oświadczeń naocznych świadków,
  • dostarczenie dokumentów potwierdzających ze skorzystania z pomocy medycznej lub rehabilitacji bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia.

Oferuję kompleksowe doradztwo związane z wypadkami w pracy. Zachęcam do kontaktu i skorzystania z moich propozycji.

Mężczyzna leżący przy drabinie trzymając się za nogę