Wypadek śmiertelny

Dochodzenie roszczeń związanych z wypadkiem śmiertelnym co do zasady przedawnia się po 20 latach od daty zdarzenia. Niekiedy jednak jest to okres krótszy. Ważne jest, aby mieć świadomość tych okresów czasowych, ponieważ po utracie bliskiej osoby i organizacji pogrzebu nie zawsze jesteśmy gotowi na podjęcie kroków w celu uzyskania zadośćuczynienia po stracie bliskiej osoby. Nie mniej jednak zbyt długi upływ czasu może mieć negatywne znaczenie.

Osoby uprawnione do ubiegania się o zadośćuczynienie to:

 • współmałżonkowie,
 • rodzice,
 • dzieci,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby pozostające w nieformalnym związku.

Jakie zadośćuczynienie przysługuje bliskim?

 • Finansowe odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.
 • Zadośćuczynienie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej osób bliskich.
 • Renta, w przypadku zobowiązań alimentacyjnych osoby zmarłej oraz w przypadku posiadania małoletnich dzieci.
 • Zwrot kosztów hospitalizacji osoby zmarłej.
 • Zwrot kosztów pogrzebu i wiele innych.

Nagrobek